Site Loader
Centar za psihoterapijske studije, Kursulina 2, Beograd, Srbija

Centar za psihoterapijske studije nudi studentima upoznavanje sa psihoterapijom  kroz dodatne časove  grupnog i individualnog psihoterapijskog rada.


Snežana Milenković

INTEGRATIVNA ART PSIHOTERAPIJA (IAP)

Integrativna art psihoterapija je integrativni humanistički originalni psihoterapijski modalitet koji je prof. dr Snežana Milenković razvila tokom svoje četrdesetogodišnje prakse. IAP integriše različite psihoterapijske pravce, metode i tehnike: psihoanalitičke, transakciono-analitičke, geštaltističke, telesno-terapijske, kognitivno-bihejvioralne, porodično-sistemske i kreativno-artističke. IAP omogućava povezivanje i finiju sintezu između verbalnog i neverbalnog, svesnog i nesvesnog, spoljašnjeg i unutrašnjeg, govorenja i činjena, realnosti i fantazije, racionalnosti i intuicije, leve i desne moždane hemisfere. U osnovi, to je holistička psihoterapija koja pomaže i omogućava jedinstvo duše, duha i tela.

IAP workshop pruža 10 časova psihoterapijske teorije i prakse sa naglaskom na sliku kao medijator promene („slika kao kraljevski put u nesvesno“ – Frojd).

Terapijska primena slike u IAP u užem smislu predstavlja vizuelnu sliku, a u širem metaforičku , poetsku, dramsku, muzičku, kao i otelotvorenu sliku i sliku u akciji. Umetnost se može koristiti kao tip simboličkog govora i izražavanja osećanja i doživljavanja kroz slike.

Slika na taj način ima višestruku primenu u IAP:

 1. Slika se može koristiti kao sredstvo komunikacije sa klijentom (komunikacijsko sredstvo)
 2. Slika se može koristiti kao dijagnostičko sredstvo, za dijagnozu sadašnjeg stanja u kome se klijent nalazi kada dolazi na psihoterapiju (dijagnostičko sredstvo)
 3. Slika se može koristiti kao psihoterapijsko sredstvo, kao sredstvo terapijske promene, kao re-konstrukija početne slike (psihoterapijsko sredstvo)
 4. Slika se može koristiti kao sredstvo za postavljanje pozitivnog terapijskog cilja (ugovorno sredstvo – za postavljanje terapijskog cilja)
 5. Slika se može koristiti kao prognoza za budućnost (prognostičko sredstvo)
 6. Slika kao sredstvo evaluacije terapijskog procesa (evaluacijsko sredstvo)

Workshop (dvodnevni), od 10-15h. Broj učesnika je od 10-15. Učesnici se mogu prijaviti za jedan ili dva dana i dobijaju sertifikat o učešću na workshopu iz IAP (5 ili 10 psihoterapijskih časova). Promotivna cena jednodnevnog učešća je 60 evra, a cena celokupnog dvodnevnog učešća na workshopu je 100 evra (ili u protivdinarskoj vrednosti).

Mesto održavanja je na Vračaru (ulica Južni bulevar 83, IV sprat, stan 20).

Voditelj workshopa je prof. dr Snežana Milenković (mob: 060/3501369).


Dušan Potkonjak

Dušan Potkonjak i tim terapeuta zainteresovanim studentima propedeutike nude mogućnost pohađanja dodatne iskustveno-edukativne grupe uživo. Ove edukativne grupe predstavljale bi uvod u grupnu terapiju i psihodramu i ponuda bi obuhvatala 5 do 10 seansi, a grupe bi bile u trajanju od 180  ili 210 min. Ovo bi bili dodatni edukativno iskustveni sati za zainteresovane studente (dodatni sati u odnosu na već postojećih 300 sati propedeutike).

Na iskustveno-praktičan način bismo na psihodramskoj sceni istražili kompleksnija klinička stanja i razne uloge:klijenta, terapeuta, porodice… Demonstrirali bismo i istražili ono što se kroz istraživanja u Finskoj pokazalo uspešno u pristupu Open Dialogue – Otvoreni Dijalog.

U ovom pristupu tim od najmanje dva terapeuta radi sa klijentom i jednom ili dve za klijenta bitne ličnosti, na pristupu i komunikaciji sa  klijentom u težoj depresiji, kod koga postoji rizik od samopovređivanja i suicida; pristupu i komunikaciji sa klijentom u hipomanicnom i maničnom stanju; klijentom u prepsihotičnom stanju i psihotičnom stanju i klijentima sa poremećajem ličnosti.

Radili bismo na građenju mogućeg terapijskog saveza sa klijentima  u ovim stanjima. Sve pomenuto bi bilo odigrano i istraženo na psihodramskoj sceni iz uloge terapeuta i uloge klijenta, kroz menjanje uloga. Na sceni bismo isprobali mogućnosti različitih komunikacija.

Navodimo razne mogućnosti i sadržaje  ovih grupa sa kojima bi upoznali studente u uvodnoj  komunikaciji mejlom, na zoom, a kada je moguće na sastanku uživo. Studenti bi izrazili svoj interes i onda bi počeli sa grupama i sadržajima, temama koje najviše interesuju studente.

Posle pauze od 10 do 15 min, procesiraćemo prethodno grupno iskustvo –  Proces i Content. Bavili bismo se i praktično demonstrirali elemente Grupne Analize – Fuks, Interpersonalne grupne terapije – Jalom i Psihodramsku grupnu terapiju – Moreno.

Obradili bismo takođe:

 • Razlike uobičajene socijalne komunikacije i potrebne komunikacije u grupnoj terapiji. davanje i primanje autentičnog poštenog fidbeka.
 •  Građenje grupne terapijske kulture.
 • Konstruktivni pristup konfliktu u grupi;
 • ‘Ogledanje- Miroring, u psihološko razvoju u grupnoj analizi i u psihodrami.
 • Transfer, Parataksicka distorzija
 • Rizik kompulzivne repeticije i samoispunjavajuceg proročanstva i Tele autentični susret sada i ovde.
 • 11 Jalomovih terapijskih faktora, posebno interpersonalno učenje i pozitivna rekapitulacija u grupnoj terapiji  ranijih  iskustava u porodičnoj grupi u skoli i drugim važnim grupama. Egzistencijalni faktori.

Ujedno bi to bila i grupna terapija učesnika i teorija kroz akciju. Otelotvorili bismo i konkretizovali bitne delove teorije na sceni kroz odigravanje uloga i kliničkih situacija, Atachment, Objektni odnosi, Spliting. projekcija i projektivna identifikacija. Shizoparanoidna i depresivna pozicija. Pristup u radu sa traumom.

Grupe bi bile uživo. Imamo prostor u  Bulevaru Despota Stefana 68 u koji može da se smesti u krug 30 učesnika. Prostor obuhvata jednu prostoriju od 45 m2  za veliku grupu i jednu od 20 m2 je za srednju i manju grupu. Kada je potrebno, neke grupe bi se dešavale i na platformi Zoom.

Većina edukacija i psihoterapijskih škola različitih modaliteta priznaje ove iskustveno edukativne sate kao deo potrebnog psihoterapiskog iskustva, kao lični rad. SPA Moreno izdaje potvrdu o ovim satima učestvovanja.

Počeli bismo sa uvodnim edukativno iskustvenim grupama i radionicama. Zainteresovani studenti bi mogli da nastave u ovim grupama kao i grupama koje se bave teorijom kroz akciju.   

Dušan Potkonjak i  terapeuti saradnici 063 8450 235

email : dusandpotkonjak@yahoo.com 

Cena bi bila 1500 do 2000 din za 1 seansu od 180 ili 210 minuta.


Gordana Dedić

10 časova individualne psihoanalitičke psihoterapije

Cena seanse od 50 min je 40 evra.


Milena Marković

Sati transakciono-analitičke psihoterapije

Milena Marković poseduje sertifikat „Transakcioni analitičar – psihoterapeut“, Međunarodne akademije za transakcionu analizu sa sedištem u Ljubljani i Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, Saveza društava psihoterapeuta Srbije. 2021. godine završila je master studije primenjene psihologije i time stekla zvanje master psiholog. Redovni je učesnik nacionalnih i internacionalnih stručnih skupova, kao i sekretar Organizacionog odbora Kongresa psihoterapeuta Srbije. Tehnički sekretar je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i jedan od osnivača Centra za psihoterapijske studije. Bavi se individualnom psihoterapijom sa adolescentima i odraslima u psihoterapijskoj ordinaciji “Psihopoliten” u Beogradu.

Cena seanse od 50 min je 40€.


Sanja Perić

Individualna psihoterapija; Partnerska psihoterapija; Porodična psihoterapija

Sanja Perić je Sistemski porodični psihoterapeut, EMDR trauma terapeut. Poseduje Evropski sertifikat za psihoterapiju i Naionalni sertifikat za psihoterapiju.

Na Fakultetu za medije i komunikacije završila je master studije i stekla zvanje master psiholog. Član je Saveza duštava psihoterapeuta Srbije i Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy, EAP).

Završila je različite posebne edukacije kao što su Psihosomatika u psihologiji, Metafore u psihoterapiji, Protokol za testiranje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije, Ljubav i seksualnost u terapiji parova, Superhero terapija, Umetnost terapije Irvin Yalom…

Aktuelno je angažovana u okviru Centra za psihoterapijake studije čiji je jedan od onivača.

Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i saradnik u njihovoj organizaciji i procesu rada. Autor je više ličnih projekata ostvarenih u toku edukacija i profesionalnog rada.

Sanja Perić govori engleski i francuski jezik i radi terapije na engleskom jeziku

Cena individualne seanse od 50 min je 40€. Cena partnerske/porodične seanse od 75-90 minuta je 60€.


Zoran Đurić

Neuropsihijatar, psihoterapeut, jedan od osnivača Centra za psihoterapijske studije, edukator u psihodrami i eklektičkoj psihoterapiji.

Mogućnost upoznavanja sa sledećim oblastima psihoterapijskog rada:

Psihodrama; individualna psihoterapija; supervizija

Zainteresovanim polaznicima nudi  iskustvo u psihodramskoj grupi. Grupa traje tri sata.

Cena grupne seanse je 3000 dinara po članu grupe. 

Individualnu psihoterapiju  u obliku individualne psihodrame i  iindividualnu terapiju sa psihodinamskim pristupom

Cena seanse od 45-50 minuta je  5000 dinara .

Supervizija, 45 minuta 5 000 dinara

Kontakt telefon: 064 135 23 39


Tamara Čavić Đurić

Psihodramske iskustvene grupe 3h, cena 25Eur

Psihodramska radionica jednodnevna 2x3h, cena 50Eur

Transgeneracijske radionice jednodnevne 50Eur, dvodnevne 100Eur

Individualna psihoterapija 45min – 40Eur

Supervizija 45 min – 40Eur

Post Author: ceeronne