Osnovna psihoterapijska znanja stiču se kroz upoznavanje sa gradivom  razvrstanim u deset predmeta.

Ti predmeti su:

  • Biološke osnove psihičkog života
  • Razvojna psihologija
  • Psihologija ličnosti
  • Opšta psihopatologija
  • Specijalna psihopatologija
  • Osnovi psihoterapije i savetovanja
  • Psihoterapijski modaliteti
  • principi psihofarmakoterapije
  • klasifikacija psihičkih poremećaja
  • etika za psihoterapeute