Nastavnik: Dr sci med Tamara Čavić-Đurić

Broj časova aktivne nastave 10

Cilj predmeta je sticanje znanja o načinu funkcionisanja i indikacijama propisivanja određenih psihotropnih lekova, kao i vrstama lekova i njihovim neželjenim dejstvima koji psihoterapeutima omogućavaju adekvatno razumevanje razloga za propisivanje terapije kod klijenata.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Receptori i farmakodinamika

Psihofarmakoterapija

Klasifikacija psihotropnih lekova

Anksiolitici

Antipsihotici

 Antidepresivi

Farmakoterapija bolesti zavisnosti

 

 

Literatura

Paunović V, Babinski T. Biološka psihijatrija. Društvo za biološku psihijatriju, Beograd, 1994.

Katzung BG, Masters SB & Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. Lange, 12th ed,  2010.