Studijski program: Centar za psihotrapijske studije

Naziv predmeta: PSIHOPATOLOGIJA, SPECIJALNI DEO

Nastavni: prof dr Gordana Dedić,

Broj časova aktivne nastave 60

Cilj predmeta je sticanje znanja o osnovama psihopatologije. Upoznavanje sa preventivnim, dijagnostičkim, terapijskim i rehabilitacionim postupcima u tretmanu psihijatrijskih poremećaja koje psihoterapeutima omogućavaju adekvatnu komunikaciju sa psihijatrima i tumačenje njihovih nalaza

Čas

Dijagnoza

          Nastavnik

1.        

F10 – F 19

Doc dr Ž. Krivokapić

2.        

F10 – F 19

Doc dr Ž. Krivokapić

3.        

F10 – F 19

Doc dr Ž. Krivokapić

4.          

F10 – F 19

Doc dr Ž. Krivokapić

5.        

F 20 – F 29

Dr D. Potkonjak

6.        

F 20 – F 29

Dr D. Potkonjak

7.        

F 30 – F 39

Dr D. Potkonjak

8.        

F 30 – F 39

Dr D. Potkonjak

9.        

F 40

Prof dr G. Dedić

10.      

F 41

Prof dr G. Dedić

11.      

F 42

Prof dr G. Dedić

12.      

F 44

Prof dr G. Dedić

13.      

F 45

Prof dr G. Dedić

14.      

F 48, F 54

Prof dr G. Dedić

15.      

F 50

Prof dr G. Dedić

16.      

F 51

Prof dr G. Dedić

17.      

F 52, F 64 – F 66

Prof dr G. Dedić

18.      

F 63

Prof dr G. Dedić

19.      

Liason psihijatrija. Suicid

Prof dr G. Dedić

20.    

F 00 – F 09, F 70 – F 79

Prof dr G. Dedić

21.      

F 80 –  F 89

Doc dr Ž. Krivokapić

22.    

F 60 – F 61 (А)

Doc dr Ž. Krivokapić

23.    

F 60 – F 61 (Ц)

Doc dr Ž. Krivokapić

24.    

F 60 – F 61 (Б)

Prim. dr Z. Djurić

25.    

F 60 – F 61 (Б)

Prim. dr Z. Djurić

26.    

F 60 – F 61 (Б)

Prim. dr Z. Djurić

27.      

F 43

Dr sc. med. T. Čavić-Djurić

28.    

F 62

Dr sc. med. T. Čavić-Djurić

29.    

Urgentna stanja u psihijatriji

Dr sc. med. T. Čavić-Djurić

30.    

Forenzička psihijatrija

Prim. dr Z. Djurić

Literatura

Psihijatrija. Urednici: Jašović-Gašić M, Lečić-Toševsli D. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta CIBID, 2007

Kaličanin P. Psihijatrija, Velarta, Beograd, 2003.

Kecmanović D. Psihijatrija, Medicinska knjiga Beograd-Zagreb, 1989.

Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Lippincott Williams&Wilkins; 9th ed., 2009.