Nastavnik: Prof dr Gordana Dedić

Cilj predmeta: sticanje teorijskih znanja koji mogu pomoći psihoterapeutima u rešavanju etičkih dilema u psihoterapijskoj praksi.

Broj časova aktivne nastave: 15

Sadržaj predmeta (teorijska nastava):

 1. Definicija pojma etika. Odnos moralnih normi i drugih regulativnih normi. Teorije morala
 2. Osnovni etički principi
 3. Donošenje etičke odluke
 4. Informisani pristanak
 5. Prava klijenta
 6. Poverljivost
 7. Profesionalna odgovornost psihoterapeuta. Prigovor savesti
 8. Postavljanje i održavanje granica u psihoterapiji. Dualni odnosi u psihoterapiji
 9. Transparentnost psihoterapeuta. Transparentnost klijenta
 10. Erotska privlačnost i intimnost između psihoterapeuta i klijenta
 11. Ličnost psihoterapeuta. Multikulturalne kompetencije psihoterapeuta
 12. Porodica psihoterapeuta. Bolest psihoterapeuta.
 13. On line psihoterapija
 14. Etika supervizije, istraživanja, edukacije
 15. Etičke dileme u radu sa suicidnim klijentom