Site Loader
Centar za psihoterapijske studije, Kursulina 2, Beograd, Srbija

Kako se u Srbiji postaje psihoterapeut?

U Srbiji pojedinac postaje psihoterapeut tako što završi edukaciju iz određenog psihoterapijskog modaliteta.

Savez društava psihoterapeuta Srbije dodeljuje sertifikat o završenoj edukaciji iz psihoterapije svim kandidatima  koji imaju  fakultetsko obrazovanje,   završenu psihoterapijsku propedevtiku – položene ispite iz osnovnih psihoterapijskih znanja i edukaciju iz određenog psihoterapijskog modaliteta.

Edukaciju iz psihoterapije organizuju  pravna lica sa statusom udruženja građana,  privredna društva koja se bave  edukacijom i medicinski ustanove.

U ovom trenutku, septembra 2023. godine, trideset i četiri udruženja građana  i društva su udružena u   Savez društava psihoterapeuta Srbije koji je najmasovnija organizacija psihoterapeuta u Srbiji.

Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije postojala je u obliku subspecijalizacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Potom je postojala subspecijalizacija iz psihoterapije. Ove subspecijalizacije su obustavljene poslednjih godina.

Institut za mentalno zdravlje u Beogradu organizuje edukaciju za porodičnu terapiju. 

Prema sadašnjem stanju zakonske regulative, sa sertifikatom psihoterapeuta pojedinac se može baviti psihoterapijom u okviru svoje profesije ili u okviru pravnog lica čije je polje rada davanje psihosocijalne podrške, pedagoški rad, socijalni rad, rad sa porodicama, u okviru psihološke delatnosti, lekarske ordinacije, defektološke ordinacije ili savetovališta, u školama, domovima, prihvatilištima, zatvorima, izbegličkim kampovima, jednom rečju, u svim  pomažućim profesijama.

Psihoterapija se najčešće vezuje za rad  medicinskih institucija i  ustanove socijalnog rada.

Rad psihoterapeuta u svim navedenim oblastima i institucijama je uređen zakonima koji definišu rad ovih institucija.

Samostalni psihoterapijski rad nije moguće registrovati, jer u Srbiji ne postoji izdvojeno zanimanje psihoterapeut.

U Srbiji u ovom trenutku postoje dva predloga zakona o psihoterapiji, od kojih nijedan nije ušao u zakonsku proceduru. Ove predloge su sačinili Društvo psihologa Srbije i Savez društava psihoterapeuta Srbije.

Post Author: cps